Модел: WL-201
- Графика: Не
- Боја: Мат Сина, Мат Црна,
Мат Сребрена, Сјајна Црна.

Модел: WL-102
- Графика: Да
- Боја: Мат Црна, Мат Црвена, Сјајна Бела.

Модел: WL-804
- Графика: Да
- Боја: Сјајна Црна, Сјајна Црвена,
Сјајна Сина,Сјајна Сребрена,
Сјајна Црна.

Модел: WL-816
- Графика: Не
- Боја: Мат Црна, Сјајна Црна,
Сјајна Сребрена, Мат Црвена,
Сјајна Бела, Сјајна Сина.

Модел: WL-802
- Графика: Не
- Боја: Сјајна Црна, Сјајна Сребрена, Мат Црна.

Модел: WL-703
- Графика: Не
- Боја: Сјајна Црна, Сјајна Црвена,
Сјајна Сина, Сјајна Сребрена.

Модел: WL-705B
- Графика: Да
- Боја: Сјајна Црна, Сјајна Сребрена,
Сјајна Црвена.

Модел: WL-706
- Графика: Не
- Боја: Сјајна Црна, Сјајна Црвена,
Сјајна Сина, Сјајна Сребрена.

Модел: WL-502
- Графика: Не
- Боја: Сјајна Црвена, Сјајна Црна,
Сјајна Сребрена.

Модел: WL-117
- Графика: Да
- Боја: Сјајна Црвена, Сјајна Сребрена,
Сјајна Жолта, Сјајна Сина.