Контакт

Магацин за прехрана:
Тел: 046-784-005; Тел/Факс: 046-781-256
Продавница:
Тел: 046-784-055; Тел/Факс: 046-781-256
Мобилни: 070-212-388; 070-362-635; 070-362-638
Емаил:   info@bakomer.com.mk
                omer@bakomer.com.mk
                bajram@bakomer.com.mk