Модел: TB-997
- Боја: Црна.

Модел: TB-169A
- Боја: Црна.

Модел: TB-998
- Боја: Црна.

Модел: TB-999
- Боја: Црна.

Модел: TB-518C
- Боја: Сребрена, Бела,
Сина, Црвена, Црна.

Модел: TB-B00A
- Боја: Сребрена, Црна,
Светло Сина, Црвена.