1. Челична каса (полу шток)
2. Појачан скелет на крило
3. Железни шипки
4. Штитник за бравата
5. Помошни брави
6. Изолационен материјал
7. Подесувачки шарки
8. Обработен челичен лим
9. Сигурносна брава
10. Вградено прагче
11. Дихтунг 12. 180° окце

Контакт

Магацин за прехрана:
Тел: 046-784-005; Тел/Факс: 046-781-256
Продавница:
Тел: 046-784-055; Тел/Факс: 046-781-256
Мобилни: Раим 070-212-388 ; Бајрам 070-362-635 ; Омер 070-362-638
Емаил:   info@bakomer.com.mk
                omer@bakomer.com.mk
                bajram@bakomer.com.mk