Trocal
- Профил: Trocal - Германија, 70 мм, 5 комори, 2 дихтунга
- Окови: Wink House- Германија
- Стакло: 4-16-4 обично + високоенергетско clima guard solar стакло (исполна Аргон)
- Термичка изолација W/m2 К=1,3
- 10 години гаранција на ПВЦ
- 5 години гаранција на механизам
- 5 години гаранција на стакло

Trocal
- TROCAL 88 + -потекло Германија:
- 6-коморен профил со ширина 88 мм
- Uf -до 1,0 W/m2K
- Можност за изработка со алуминиумско капаче ­- избор на боја по каталог на RAL и фарбање во дрвесни имитации
- челични прачки на профилот кои обезбедуваат допол­нителна стабилност
- 10 години гаранција на ПВЦ
- 5 години гаранција на механизам
- 5 години гаранција на стакло

Triple
- Triple
- Димензија: 800 х 1.400

Solar
- Solar
- Димензија: 800 х 1.400

Polar
- Polar
- Димензија: 800 х 1.400